U bent hier: Home » Nieuws

Actueel nieuwsoverzicht

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:


Verlengde navorderingstermijn (14-12-2017)
De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na
Lees verder »

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018 (14-12-2017)
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De
Lees verder »

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling (14-12-2017)
De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat van de
Lees verder »

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid (14-12-2017)
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van de fiscale
Lees verder »

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting (14-12-2017)
Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een partner hebben
Lees verder »

Verrekening ingehouden loonheffing (07-12-2017)
Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de
Lees verder »

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind (07-12-2017)
Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind, op voorwaarde
Lees verder »

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract (07-12-2017)
Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet
Lees verder »

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen (07-12-2017)
De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtelijke verkrijging
Lees verder »

Bpm bij huur buitenlandse auto (29-11-2017)
Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de
Lees verder »