U bent hier: Home » Nieuws

Actueel nieuwsoverzicht

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:


Internetconsultatie regelgeving crowdfunding (19-10-2017)
Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het publiek om (een deel van) de financiering. Deze
Lees verder »

Liever een oude auto van de zaak? (19-10-2017)
De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld,
Lees verder »

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen (18-10-2017)
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is
Lees verder »

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd (18-10-2017)
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig
Lees verder »

Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto (18-10-2017)
Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de
Lees verder »

Overzicht maatregelen in regeerakkoord (11-10-2017)
De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde,
Lees verder »

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster (05-10-2017)
Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het
Lees verder »

Nabetaling is onderdeel loon (05-10-2017)
Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn
Lees verder »

Onvoldoende bewijs geen privégebruik (05-10-2017)
Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van
Lees verder »

Onzakelijke borgstelling (05-10-2017)
Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de
Lees verder »