U bent hier: Home » Nieuws

Actueel nieuwsoverzicht

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:


Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen (15-03-2018)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling
Lees verder »

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning (15-03-2018)
De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van
Lees verder »

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd (15-03-2018)
Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een
Lees verder »

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling (09-03-2018)
Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor
Lees verder »

Arbeids- of stageovereenkomst? (08-03-2018)
Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er wordt
Lees verder »

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen (08-03-2018)
Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering het
Lees verder »

Onzakelijke lening (08-03-2018)
Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde
Lees verder »

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken (01-03-2018)
Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebruiken als
Lees verder »

Controleer de WOZ-waarde van uw woning (01-03-2018)
Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt inmiddels flink is
Lees verder »

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door (01-03-2018)
Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in bepaalde opzichten
Lees verder »