U bent hier: Home » Nieuws

Actueel nieuwsoverzicht

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:


Aftrek dieetkosten (16-05-2019)
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet
Lees verder »

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract (16-05-2019)
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een
Lees verder »

Afzien van vergoeding door vrijwilliger (09-05-2019)
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een
Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving (09-05-2019)
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per
Lees verder »

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis (09-05-2019)
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft
Lees verder »

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel (02-05-2019)
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan
Lees verder »

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst (02-05-2019)
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een
Lees verder »

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht (02-05-2019)
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde
Lees verder »

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband (02-05-2019)
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is
Lees verder »

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften (25-04-2019)
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden voor het
Lees verder »